Proces redakcyjny może składać się z następujących czynności:

  • Możliwie wszechstronna korekta (techniczna, lingwistyczna oraz merytoryczna) wymagająca istotnych zmian lub reorganizacji tekstu.  

  • Korekta lingwistyczna artykułu pod kątem ortografii, słownictwa, gramatyki i interpunkcji.

  • Sprawdzenie prawidłowości zastosowanego stylu, odniesień, skrótów, jednostek miar, symboli, zmiennych, techniki analizy statystycznej oraz terminologii medycznej.

  • Redakcja tekstu - korekta struktury zdań, parafrazowanie, poprawa doboru słów celem zapewnienia płynności, celności, czytelności oraz akademickiego charakteru argumentacji.

  • Poprawa czytelności przez zastosowanie uproszczeń - skracanie struktury czy zdań.

  • Analiza i korekta układu artykułu w celu spełnienia wymogów danego wydawcy.

  • Umieszczenie uwag na marginesach w przypadku problemów o ograniczonej możliwości poprawy jak metodologia, projekt badania, statystyka.  ​

Nasi lekarze redagujący prace kolegów mają doświadczenie w pisaniu prac naukowych oraz wiedzę na temat wymogów czasopism z obszaru swojej specjalizacji. Dzięki temu redakcja Twojego artykułu odbywa się w taki sposób, żeby zmaksymalizować zgodność z zaleceniami czasopisma i szansę publikacji.

Lekarz redagujący artykuł nierzadko identyfikuje problemy merytoryczne, takie jak użycie wątpliwej metodologii lub nieprawidłowa analiza statystyczna. Ich korekta nie zawsze jest możliwa bez konsultacji z autorem, dlatego autor musi
a priori wyrazić zgodę na kontakt i na warunki współpracy.

Usługa dotyczy artykułów, które wymagają ISTOTNEJ INGERENCJI W TEKST, tj. PRZEREDAGOWANIA TREŚCI, aby mogły spełnić wymogi stawiane publikacjom.

 

Zwykle taki artykuł nie został jeszcze złożony, ponieważ jest jeszcze szkicem pisanym "na brudno" lub został złożony, lecz otrzymał nieprzychylną opinię redaktora lub recenzenta. 

REDAKCJA

DARMOWA WYCENA
ADRES
PRACUJ Z NAMI

Medical-Paper przestrzega wytycznych Dobrych Praktyk Wydawniczych 3 (Good Publication Practice 3) ISMPP odnoszących się do zasad pisania i publikowania artykułów naukowych oraz przestrzega zaleceń ICMJE dotyczących ich treści.

Naszym celem jest zapewnienie, że redagowane artykuły spełniają określone wymogi  dla poszczególnego rodzaju badania, jak np. STROBE, PRISMA, CARE, STARD, PROCESS, itp.

Medical-Paper.eu

Poznan Lab - Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.

ul. Leśna 42a

62-081 Przeźmierowo k/Poznania

+48 507 967 858

info@medical-paper.eu