Celem korekty jest:

  • Wyszukanie błędów pisarskich, takich jak błędy ortograficzne lub brakujące słowa.

  • Zapewnienie prawidłowej stylistyki oraz interpunkcji.

  • Korekta błędów gramatycznych.

  • Sprawdzenie układu artykułu, tj. śródtytułów, akapitów oraz rysunków i tabel pod kątem prawidłowych wymiarów, rozmieszczenia i opisu.

  • Zapewnienie spójności i płynności tekstu pod względem logiki i jasności argumentacji

KOREKTA

Ta usługa ma zastosowanie w przypadku artykułów, które wymagają tylko
SZLIFU, tj. DROBNYCH POPRAWEK.

 

Są to zwykle prace już w języku angielskim, które otrzymały przychylne oceny recenzentów lub wstępną akceptację czasopisma z wymogiem doszlifowania.

Medical-Paper przestrzega wytycznych Dobrych Praktyk Wydawniczych 3 (Good Publication Practice 3) ISMPP odnoszących się do zasad pisania i publikowania artykułów naukowych oraz przestrzega zaleceń ICMJE dotyczących ich treści.

Naszym celem jest zapewnienie, że redagowane artykuły spełniają określone wymogi  dla poszczególnego rodzaju badania, jak np. STROBE, PRISMA, CARE, STARD, PROCESS, itp.

DARMOWA WYCENA
ADRES
PRACUJ Z NAMI

Medical-Paper.eu

Poznan Lab - Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.

ul. Leśna 42a

62-081 Przeźmierowo k/Poznania

+48 507 967 858

info@medical-paper.eu